Lista cuprinzând documentele de interes public: Informaţiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea ITCSMS CĂLĂRAȘI;
Structura organizatorică, atribuţiile sectoarelor, programul de funcţionare, programul de audienţe:
Numele şi prenumele persoanelor din conducerea ITCSMS CĂLĂRAȘI:
Coordonate de contact:
Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil:
Strategiile şi programele proprii:
Lista cuprinzând categoriile de documentelor produse şi/sau gestionate, potrivit legii
Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces 
la informaţiile de interes public solicitate

  

Rss
Multumim ca ne-ati vizitat ! ITCSMS CĂLĂRAŞI