Organizare

      Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor si Materialului Saditor Călăraşi (ITCSMS Călăraşi ), functionează ca instituţie cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi de la bugetul de stat, în subordinea MADR, prin Compartimentul Inspecţia  Naţională pentru Calitatea Seminţelor  în cadrul Direcţiei de Inspectii Agroalimentare. 
      Structura organizatorică a Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Călăraşi  este stabilită prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
nr.206 / 2011. 
       Conducerea instituţiei se asigură de către Directorul executiv, care are în responsabilitate coordonarea generală a întregii activităţi a ITCSMS .

ITCSMS Călăraşi  are în structura sa:

  • Compartiment Relatii publice, unde atribuţiile sunt indeplinite de o persoana numita prin decizie de Conducatorul unitaţii;
  • Compartimentul control, certificare, înregistrare, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare
  • Compartimentul analize de laborator:  primire, eşantioane, umiditate, puritate, germinaţie, stare fitosanitară;
  • Compartiment financiar contabil;

 

Organigrama ITCSMS Călăraşi

 

 

 

  

Rss
Multumim ca ne-ati vizitat ! ITCSMS CĂLĂRAŞI